โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 03:45:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37317
เด็กชายชินดนัย อินทร์วิเชียร
ม.2/7 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง