โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 01:59:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37305
เด็กชายเฉลิมราชย์ ประตู
ม.2/3 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง