โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 23:37:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37297
เด็กชายจิรพัฒน์ มาศิริ
ม.2/13 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง