โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:49:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37283
เด็กชายกอบชัย ดอนภิรมย์
ม.2/3 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11 เน็ตมีปัญหา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 ลากิจ