โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 03:28:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37278
เด็กชายกฤษฎายุทธ กลิ่นขจร
ม.2/7 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง