โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:07:00
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37264
นางสาวจิดาภา พรหมลัทธิ
ม.5/9 เลขที่ 37
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-27
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-21
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-15
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-07 ตื่นสาย 9.48
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-30
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-04 รถติด
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-09-03 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-06-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-05-31 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-09-12 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-31 ลา
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-27 ลา
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-09-13