โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 23:15:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37264
นางสาวจิดาภา พรหมลัทธิ
ม.5/9 เลขที่ 37
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-13 ฝนตก
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-20 มาสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-12-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-30
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-02-04 มาเรียนสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-02-06
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-11 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-09
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-11-13
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-10-30
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-11-22 open house
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-12-06
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-02-13