โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 22:49:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37258
นางสาวอภิชญา สดมภ์ชัยกุล
ม.5/9 เลขที่ 36
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-25 ตื่นสาย ไม่มีนาฬิกาปลุก
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-11-22 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-11-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-10-30
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-02-07