โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 12:59:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37256
นางสาวสุกฤตา สุขหนองโป่ง
ม.6/11 เลขที่ 37
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-03-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-03-04