โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:20:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37248
นางสาวพิสมัย เสชนะ
ม.6/11 เลขที่ 35
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 พึ่งกลับมาจากต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-18 ไปเข้าค่าย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-03 ลาไปสอบสัมภาษณ์
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-09