โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 04:28:40
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37245
นางสาวปาริชาติ บุญมา
ม.6/10 เลขที่ 35
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15 ปวดท้อง
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-23