โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:32:26
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37245
นางสาวปาริชาติ บุญมา
ม.5/10 เลขที่ 37
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-28 ไปธุระกับแม่
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-15
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-12 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-06-13 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-03 ลา
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-25
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-20 ลา
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-05-31 ลา
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-08-16