โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:51:50
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37241
นางสาวเนตรดาว เล็งสิทธิ์
ม.4/3 เลขที่ 36
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 22 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-21 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-30 ลาออก
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-02-04 ลาออก
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-02-06 ลาออก
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-02-07 ลาออก
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-02-08 ลาออก
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-02-11 ลาออก
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-02-12 ลาออก
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-02-13 ลาออก
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-02-14 ลาออก
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-01-29 ลาออก
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-01-28 ลาออก
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2018-11-28 ลา
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2018-12-04 ลา
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2018-12-11
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2018-12-07 ลา
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-01-03 ไปหาหมอ
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-01-14 ลาออก
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2019-01-22 ลาออก
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2019-01-23 ลาออก
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2019-01-24 ลาออก
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2019-02-15 ลาออก