โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 18:58:30
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37240
นางสาวนันท์นภัส ชัยศิริวิเรนทร์
ม.5/11 เลขที่ 34
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 รถติด
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-22 สายแถว