โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:37:34
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37240
นางสาวนันท์นภัส ชัยศิริวิเรนทร์
ม.5/11 เลขที่ 34
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 รถติด
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-06 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-01 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-07-25 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-05-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-26
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-23 ไปเปิดบ้าน ม.ลาดกระบัง