โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 00:58:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37235
นางสาวชลลดา แร่ทอง
ม.6/11 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-21 ลาไปธุระ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-25