โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 15:41:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37232
นางสาวชญานิศ ชุ่มชื่น
ม.6/5 เลขที่ 37
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 ลาไปต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-11 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-16