โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:51:01
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37230
นางสาวขวัญหทัย ประเวทย์สมบัติ
ม.4/3 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-07 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-12-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-10 ลาป่วย