โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:35:08
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37230
นางสาวขวัญหทัย ประเวทย์สมบัติ
ม.5/3 เลขที่ 33
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-09 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27 ลาป่วย