โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:37:23
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37227
นายเอกราช ศรีธรรมา
ม.5/9 เลขที่ 35
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-27 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-14