โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-04 Time : 00:19:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37227
นายเอกราช ศรีธรรมา
ม.5/9 เลขที่ 35
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-25 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-02