โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:23:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37226
นายอัยยรัตน์ โตรื่น
ม.6/11 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-15 ลาไปมอบตัวมหาลัย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-03-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-03-04