โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-04 Time : 00:16:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37223
นายศุภณัฐ พลายเพ็ชร์
ม.5/9 เลขที่ 34
มาสาย 14 ครั้ง ขาดเรียน 20 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-21 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-06
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-31 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-02-05 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-07 มาสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-11-12 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-12-06 สายคาบ3
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-12-03 ตัดผม
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-02-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-11-26 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2019-11-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-02-13
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-01-15
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-11-13
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-11-14
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-11-15
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-12-16
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-12-20
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-01-07
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2020-01-09
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-12-11
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2020-01-13
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2020-02-14