โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 03:55:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37221
นายวัชพล เทียนเงิน
ม.6/5 เลขที่ 36
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-17