โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-23 Time : 12:52:29
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37220
นายวรายุส์ ประมวลนิธิสุข
ม.5/10 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง