โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:38:30
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37220
นายวรายุส์ ประมวลนิธิสุข
ม.5/10 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-25