โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:38:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37219
นายวรพล สมอโณทัย
ม.6/11 เลขที่ 31
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-14 ลาไปสมัครเรียน
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-13 ลาไปสมัครเรียนมหาลัย
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-12-08 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-03-03