โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 20:48:07
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37219
นายวรพล สมอโณทัย
ม.5/11 เลขที่ 31
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-23