โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-20 Time : 14:51:52
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37217
นายรัฐกฤษฏิ์ ชุ่มวารี
ม.5/1 เลขที่ 30
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-30 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-12 ลาป่วย