โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:33:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37217
นายรัฐกฤษฏิ์ ชุ่มวารี
ม.5/1 เลขที่ 30
มาสาย 17 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-09-13 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-13 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-15
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-23 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-09-03 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-09-04 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-09-11
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-09-12 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-08-07
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-08-06 บ้านไกลฝนตก
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-08-01 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2019-07-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 15 Date : 2019-07-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 16 Date : 2019-07-03
สายครั้งที่ 17 Date : 2019-06-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-30 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-09-05 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-12 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-28 ลา
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-05-24