โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-20 Time : 14:51:23
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37215
นายพรภวิษย์ เคารพไทย
ม.5/1 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง