โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:09:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37212
นายธีรพล จันทร์นวลศรี
ม.5/3 เลขที่ 32
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-29 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-20
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-04 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-02-07
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-02-11 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-10-30 พบแพทย์