โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:08:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37211
นายธนวิทย์ สมบูรณ์
ม.5/3 เลขที่ 31
มาสาย 26 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-06 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-07 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-09 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-10 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-13 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-01-14 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-01-15 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-01-17 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-01-21 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-01-22 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-01-28 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-02-03
สายครั้งที่ 14 Date : 2020-02-05 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 15 Date : 2020-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2020-02-07 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 17 Date : 2020-01-02 สายแถว
สายครั้งที่ 18 Date : 2019-12-27 สายแถว
สายครั้งที่ 19 Date : 2019-12-06 สายแถว
สายครั้งที่ 20 Date : 2019-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 21 Date : 2019-11-27 สายแถว
สายครั้งที่ 22 Date : 2019-11-26 สายแถว
สายครั้งที่ 23 Date : 2020-02-12 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 24 Date : 2019-11-08 กลับมาจากตจว.
สายครั้งที่ 25 Date : 2019-12-20 ทำงานค้าง
สายครั้งที่ 26 Date : 2019-12-19 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-12-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-11-25
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-12-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-10-31 มาเรียนเป็นที่ัระบบ