โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:55:10
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37211
นายธนวิทย์ สมบูรณ์
ม.4/3 เลขที่ 33
มาสาย 13 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-13 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-02-12 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-02-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-01-30 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-01-29 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-01-21 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-01-11 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-01-07 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-01-04 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2018-12-25 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2018-12-20 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2018-11-21 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2019-02-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-22
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-12-17