โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 05:38:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37211
นายธนวิทย์ สมบูรณ์
ม.6/3 เลขที่ 30
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-08 ท้องเ
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-03-03