โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-19 Time : 14:23:57
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37209
นายธนภัทร วิริยะเกียรติไพศาล
ม.5/1 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ลา