โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:30:18
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37202
นายกฤติพัฒน์ คุณรักษ์
ม.5/1 เลขที่ 27
มาสาย 12 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-09-13 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-12 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-09-05 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-09-03 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-08-06 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-07-25 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-07-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-30 ไปเเข่งตอบปัญหา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-28