โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 20:49:56
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37187
เด็กหญิงอวัสดา ได้ดี
ม.2/14 เลขที่ 38
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง