โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:59:01
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37186
เด็กหญิงอรไพลิณ จงพีรเดชานนท์
ม.3/5 เลขที่ 40
มาสาย 16 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-07 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-06 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-05 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-30 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-10-09 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-09-23 ฝนตกรถติดหนัก
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-09-14 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-09-11 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-10-12 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-08-26 สายแถว
สายครั้งที่ 14 Date : 2020-08-25 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2020-08-19 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2020-08-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-20 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-29 ลาป่วยเป็นไข้
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-09-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-08-24 ลาคาบ1
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-10-22 ปวด.ปจด