โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-02-16 Time : 17:12:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37181
เด็กหญิงอภิรดี พุทธงชัย
ม.1/12 เลขที่ 38
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-12-21