โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:58:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37179
เด็กหญิงอนุธิดา ทองกิตติ
ม.3/5 เลขที่ 39
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-24 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-30 สายแถว