โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:56:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37172
เด็กหญิงสุวัพิชชา เคารพไทย
ม.3/1 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง