โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:25:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37165
เด็กหญิงสุพิชญา ชัยศิลบุญ
ม.3/3 เลขที่ 34
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-14 ลากืจ