โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-12-06 Time : 12:37:47
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37161
เด็กหญิงสุธิหญิง ศิริธนโยธิน
ม.2/1 เลขที่ 36
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-22 แข่งกี่ฬาเปตอง
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-11-19 แข่งกีฬาเปตอง
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-11-11 แข่งกีฬาเปตอง