โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 02:01:39
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37158
เด็กหญิงสุชาดา วิณะรัตน์
ม.3/9 เลขที่ 36
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง