โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:12:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37153
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์
ม.3/3 เลขที่ 31
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง