โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 14:56:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37149
เด็กหญิงศุภิสรา ธีรเนตร
ม.3/5 เลขที่ 38
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-06 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-27 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-12 ลาป่วย