โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 20:36:09
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37142
เด็กหญิงวิศรุดา เเสงจันทร์
ม.2/13 เลขที่ 38
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง