โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:02:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37141
เด็กหญิงวิริยา แสงวงศ์
ม.3/10 เลขที่ 38
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง