โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 19:42:33
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37135
เด็กหญิงวันเพ็ญ กมลรัตน์
ม.2/12 เลขที่ 31
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง