โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-02-16 Time : 17:23:41
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37135
เด็กหญิงวันเพ็ญ กมลรัตน์
ม.1/12 เลขที่ 31
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง