โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 06:47:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37127
เด็กหญิงวรัญญา มะติยะภักดิ์
ม.3/10 เลขที่ 37
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ลาอยู่ต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-03-04 ลาป่วย