โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:58:36
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37123
เด็กหญิงวรนุช วรชินา
ม.2/1 เลขที่ 34
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-30 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-31 ลาป่วย