โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:59:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37114
เด็กหญิงลลนา วิเชียรฉาย
ม.3/5 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-14 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-23 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-09 แจ้งลาป่วย