โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:54:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37112
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สุโคมุด
ม.3/10 เลขที่ 35
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-02-24