โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:43:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37110
เด็กหญิงรีณาร์ ประจงพันธุ์
ม.3/10 เลขที่ 34
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-05