โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:21:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37108
เด็กหญิงรัตนากร บ่อเพชร
ม.3/5 เลขที่ 34
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-10
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-14 รถติด
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-16 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-30 ติดธุระ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-23