โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:10:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37103
เด็กหญิงโยธนัท กาญจนวาหะ
ม.3/3 เลขที่ 29
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-21 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-03