โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 18:28:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37086
เด็กหญิงภัทรตมน ศรีจำปา
ม.3/10 เลขที่ 33
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-10 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05