โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 10:29:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37085
เด็กหญิงภัณฑิรา ขาวแก้ว
ม.3/1 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง