โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:56:45
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37085
เด็กหญิงภัณฑิรา ขาวแก้ว
ม.2/1 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง