โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:16:04
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37084
เด็กหญิงภคินี เฉยดี
ม.2/13 เลขที่ 32
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-27 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-01 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-17